‎قیمت مسکن طی 10 سال 7 برابر شده است
‎قیمت مسکن طی 10 سال 7 برابر شده است

پیرهادی بابیان اینکه  اقدام دولت  در تعیین سقف 25 درصدی اجاره بها می تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهند باشد ،خاطرنشان کرد :اما واقع امر این است که با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ اجاره بها  رضایت می دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور  آنها را به سمت قیمت های واقعی سوق می دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی شوند و بازهم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد .

‎نماینده مردم تهران ادامه داد: در سالهای اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافز