مسکن سراسری شهر مشهد با توجه به دارا بودن دو شعبه فعال و بزرگ در منطقه الهیه و همچنین تبلیغات گسترده در سطح منطقه دوازده اقدام به جذب مشاورین فعال و با سابقه خانم و آقا با پورسانت عالی مینماید لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09155803158 تماس حاصل نمایید.