دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن کدام‌اند و به چه عواملی بستگی دارند؟
دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن کدام‌اند و به چه عواملی بستگی دارند؟

به چه دلیل دوره‌های رونق و رکود ایجاد می‌شود؟

در هر بازاری نه در تنها در بازار مسکن گاهی قیمت‌ها صعودی بوده و سرمایه گذاران بسیاری را جذب می‌کند و در دوره‌هایی قیمت‌ها نزولی بوده به اصطلاح، بازار در حال اصلاح است و سرمایه گذاران یا سرمایه خود را از بازار خارج کرده و یا آن را راکد می‌کنند تا بازار دوباره صعودی شود.

در بازار مسکن راکد حال حاضر ایران عدم توانایی خرید مسکن از سوی خریداران واقعی و تناسب نداشتن تسهیلات مسکن با قیمت آن، بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن و نرسیدن خریداران به نرخ مسکن، عوامل سیاسی، نبود بازارهای سرمایه گذاری مشابه در ایران و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار از دلایل اصلی رکود هستند.

به طور کلی در بازارهای مالی که بازار مسکن هم جدا از آنها نیست، این متقاضیان و تقاضاها هستند که روی دوره‌های رونق و رکود اثر می‌گذارند و همیشه این مقدار تقاضا است و نه میزان عرضه که روی بالا رفتن و پایین آمدن قیمت می‌شود.

عوامل مؤثر بر رشد تقاضا کدام است؟

نتیجه شد که عواملی که بر دوره‌های رونق و رکود تأثیر می‌گذارد به میزان تقاضا بستگی دارد و از طرفی هم عواملی بر میزان تقاضا اثرگذار است که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به عوامل جمعیتی مانند رشد جمعیت، رشد تعداد خانوار، رشد میزان ازدواج و رشد میزان طلاق اشاره کرد.

 در کنار عوامل جمعیتی به دیگر عوامل مانند افزایش درآمد افراد، افزایش حجم پس انداز آنها، وضعیت اقتصادی کلی جامعه و افزایش تسهیلات ارائه شده و تعریف تسهیلات جدید از سوی دولت‌ها و بانک‌ها در میزان تقاضا بسیار مؤثر است.

دولت برای رشد تقاضا برای مسکن چه کارهایی انجام داده است؟

با ورود به دوره رونق بازار مسکن که هر چهار تا پنج سال رخ می‌دهد، در ابتدا با افزایش قیمت مسکن بسیاری از سرمایه گذاران که به دنبال سود از این بازار پررونق بودند، با وارد کردن سرمایه خود در این بازار به سودهایی رسیدند. این روند با اعمال تحریم‌ها حالت صعودی خود را ادامه داد، چون سرمایه گذاران برای حفظ ارزش پول خود به بازاری مطمئن مانند بازار مسکن نیاز داشتند و این افزایش تقاضا برای خرید مسکن، قیمت را از پیش بیشتر کرده بود.

دولت برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمت مسکن و که سرانجام به رکود در بازار منجر شد، قوانین و تمهیداتی اجرایی و تصویب کردند. قوانینی برای مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها توانست تا حدودی روند افزایشی را متوقف کند ولی تغییرات بسیار دیر، کند و بی اثر بود.